Sveriges förenade studentkårer (SFS) är en sammanslutning av studentkårer i Sverige. SFS grundades 1921 och har idag 58 medlemskårer, vilka i sin tur omfattar cirka 380 000[1] av landets 450 000[2] studenter. SFS är medlem i Europas förenade studentkårer, European Students' Union, och samverkar med de nordiska och baltiska systerorganisationerna inom Nordiskt respektive Baltiskt Ordförandemöte, NOM/BOM.

Sveriges förenade studentkårer
SyfteSFS syfte är att genom påverkansarbete företräda och tillvarata medlemskårernas och studenternas intresse.
SätesortStockholm
Grundad1921
Styrelse
OrdförandeJacob Färnert
Vice ordförandeKlara Dryselius
www.sfs.se

SFS påverkansarbete vänder sig mot regering, riksdag, departement och statliga verk. Grunden för de åsikter som förs fram är de princip- och åsiktsdokument[3] som medlemmarna beslutat om. Organisationen är regeringens enda remissinstans i utbildningspolitiska frågor som består enbart av studenter. SFS är även aktivt gentemot Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, där man deltar med observatörer och sakkunniga i diverse interna utredningar och grupper. Ett liknande men mindre tätt knutet samarbete finns även med Sveriges universitetslärare och forskare, SULF.

På inbjudan av verk, departement och myndigheter nominerar SFS representanter från grund- och forskarutbildningen till olika nationella styrelser, grupper och utredningar. Det gäller inte minst styrelserna och insynsråden för Centrala Studiestödsnämnden, SUNET, Universitets- och högskolerådet samt Universitetskanslerämbetet.

SFS högsta beslutande organ är fullmäktige, SFSFUM, där runt 200 ombud från medlemskårerna normalt sammanträder en gång per år. Däremellan är styrelsen, bestående av 13 ledamöter inklusive presidium, SFS beslutande organ. Presidiet, bestående av en ordförande och en vice ordförande, är verkställande organ. Presidiet är arvoderat på heltid och arbetar från kansliet i centrala Stockholm. Där finns även 6 anställda.

SFS finansieras av medlemsavgifter från studentkårerna samt genom ett bidrag från staten.

Medlemskårer redigera

Följande kårer är medlemmar i SFS, sorterade alfabetiskt:

SFS Fullmäktige redigera

Sveriges förenade studentkårers fullmäktige, SFSFUM, är organisationens högst beslutande organ. SFSFUM består av ombud från medlemskårerna och mandaten fördelas utifrån det antal heltidsstudenter och doktorander omräknat till heltidsekvivalent som respektive medlemskår representerar.

Fullmäktige fattar beslut om SFS politik, verksamhet, ekonomiska ramar, SFS medlemskap i andra organisationer och ansvarsfrihet för styrelsen för det senast avslutande året.

SFSFUM arrangeras varje år i den stad som året innan tilldelats utmärkelsen Årets studentstad.

Doktoranders arbete i SFS redigera

Doktorandkommittén vid Sveriges förenade studentkårer (SFS-DK) är SFS särskilda organ för forsknings- och forskarutbildningsfrågor. Kommittén ansvarar för nationell utbildningsbevakning av frågor som rör doktorander och forskarutbildningen och de sprider dessutom på olika sätt information om doktoranders speciella situation till bland annat politiker och beslutsfattare, till exempel via remissvar. SFS-DK består av åtta till tio ledamöter från olika högskolor och kommittén är öppen även för doktorander vars studentkår inte är medlem i SFS. Tidigare fanns även nätverket Sveriges doktorander (SDok), men det har sedan 2008 uppgått i SFS-DK. Därutöver har SFS-DK, genom SDoK, varit initiativtagare till den europeiska doktorandorganisationen EURODOC.

Årets studentstad redigera

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har sedan 1999 delat ut utmärkelsen Årets studentstad. Utmärkelsen ges till en stad som på ett aktivt sätt arbetar för att främja studenters situation och leverne. En del av syftet är att lyfta goda exempel på vad staden gör för att förbättra för studenters situation, och på så sätt inspirera andra städer till att bli Årets studentstad.

Följande städer har tilldelats utmärkelsen[4]
2024 Kristianstad
2023 Kalmar
2021/2022 Malmö
2020/2021 Borås
2019/2020 Halmstad
2018/2019 Östersund
2017/2018 Gävle
2016/2017 Linköping
2015/2016 Uppsala
2014/2015 Trollhättan
2013/2014 Norrköping
2012/2013 Eskilstuna & Västerås
2010/2011 Örebro
2009/2010 Karlstad
2008/2009 Skövde
2007/2008 Gotland
2006 Umeå
2005 Blekingregionen
2003 Luleå
2001 Växjö
2000 Sundsvall
1999 Linköping

2011/2012 gjorde SFS ett uppehåll med att dela ut priset för att utvärdera och förnya nomineringsprocessen.

Sedan 2023 delas utmärkelsen ut på kalenderår istället för verksamhetsår.

Presidialer redigera

Period Ordförande Vice ordförande
2023/24 Jacob Färnert Klara Dryselius
2022/23 Linn Svärd Jacob Färnert
2021/22 Linn Svärd Oskar M Wiik
2020/21 Simon Edström Linn Svärd
2019/20 Matilda Strömberg Simon Edström
2018/19 Jacob Adamowicz Daniel Lindblom
2017/18 Charlotta Tjärdahl Jacob Adamowicz
2016/17 Caroline Sundberg Charlotta Tjärdahl
2015/16 Caroline Sundberg Johan Alvfors
2014/15 Rebecka Stenkvist Johan Alvfors
2013/14 Erik Arroy Erik Pedersen
2012/13 Erik Arroy Erik Pedersen
2011/12 Camilla Georgsson Sabine Pettersson
2010/11 Beatrice Högå Elisabeth Gehrke
2009/10 Klas-Herman Lundgren Robin Moberg
2008/09 Moa Neuman Stefan Björk Henric Denzler
2007/08 Elin Rosenberg Elebring Anna Yström (tidigare Peterson) Per-Erik Rödin (avgick i mars)
2006/07 Elin Rosenberg Elebring Esbjörn Hyltefors Per-Erik Rödin
2005/06 Niclas Sigholm Kristoffer Burstedt Lotta Ljungquist Maria Noleryd
2004/05 Tobias Smedberg Kristoffer Burstedt Lotta Ljungquist Nina Gustafsson Åberg
2003/04 Ignacio Vita Karin Thorasdotter (då Björklund) Anna Karlsson Per-Anders Strandberg
2002/03 Sofia 'Fia' Karlsson Jens Christian Berlin Erik Bromander Jimmy Mannung (då Magnusson)
2001/02 Peter Dahlgren Johan Almqvist Anna Lasses
2000/01 Kathrin Österlund Sara Stavås Martin Willén
1999/00 Peter Arvebro Maria Rosell (då Jonegård) Johan Flanke (då Mårtensson)
1998/99 Claes Nyberg Magnus Mörck Helena Söderlind
1997/98 Veronika Rundkvist Helena Kaså Sara Bjursell (då Winnfors)
1996/97 Anders Ahlström Lena Augustinius Samuel Engblom
1995/96 Ingrid Anderbjörk Ebba Östlin (då Jansson) Helene Lindstrand
1994/95 Stefan Amér Björn Andersson Anders Lönn
1993/94 Patrik Byhmer Claes Elmgren Jeanette Forss (då Larsson)
1992/93 Magnus Höij Magnus Forss Magnus Wallerå
1991/92 Helena Höij (då Svensson) Magnus Forss David Samuelsson
1990/91 Carola Ivarsson Johan Rockström Mathias Åström
1989/90 Arne Johansson Madeleine Harby Samuelsson
1988/89 Charlotte Svensson Håkan Behmer
1987/88 Charlotte Svensson Bengt Persson
1986/87 Arne Berge Ingrid Wetterqvist Maria Östberg
1985/86 Per Arvidsson Per Ola Olsson Thomas Persson
1984/85 Richard Vappelin Dag Andersson Martin Andreae
1983/84 Ingvar Svanberg Mats Alendal Jösta Cleasson
1982/83 Anders Morin Matz Larsson Håkan Svensson
1981/82 H.G. Wessberg Mats Lindbäck Cecilia Schelin Seidegård
1980/81 H.G. Wessberg Björn Jansson Christina Nygård
1979/80 Hans Åke Jönsson Lennart Olsson Dan Töllborn
1978/79 Anders Frostell Sten Arne Enocksson Hans Åke Jönsson
1977/78 Sten Waldenström Börje Sjöholm Leif Stille
1976/77 Tord Tannenberg Göran Lindblad Curt Wahlin
1975/76 Annika Sandström Peter Egardt Björn Sundström
1974/75 Einar Frydén Per Heister Tord Tannenberg
1973/74 Peter Honeth Einar Frydén Bengt G Herrström
1972/73 Lars Pettersson Bertil Magnusson
1971/72 Dag Klackenberg Christer Henriksson Lars Pettersson
1970/71 Åke Lindström Stefan Nilsson K G Ottosson
1970 Åke Lindström Örjan Hultåker
1969/70 Thomas Adelcreutz Per Åke Hallberg Karl Gunnar Skoog
1968/69 Christer Berg Ulf W Lundin
1967/68 Görel Sävborg-Lundgren Stefan Melesko
1966/67 Erland Ringborg Magnus Sundgren
1966 Erland Ringborg Kjell Fredriksson
1965 Curt H Ivarsson Örjan Drakenberg
1964 Lars Tobisson
1962–1963 Rolf Wikstrand
1961 Nils Hermansson
1960/61 Alf Högström
1959/60 Lennart Bodström
1958 Roland Morell Bertil Nyström
1957 Roland Morell
1956 Lars Foyer
1953–1955 Per Svenonius
1952/53 Olof Palme
1951/52 Jarl Tranaeus
1950/51 Bertil Östergren
1949/50 Bo Kärre
1947–1949 Nils-Otto Witting
1946 Carl-Christian Wallén Nils-Otto Witting
1943–1945 Sigvard Wolonitis
1942 Axel A:son Liljecrantz
1941 Erik Grafström
1939/40 Gösta Lindeskog
1938/39 Georg Borgström
1937/38 Ruben Josefsson
1935–1937 Gunnar Granberg
1933–1935 Harry Johansson
1932 Malte Ragnarsson
1928–1931 Dag Knutsson
1927 John Cullberg
1926 Hans Kristoferson Anton Ögård
1925 Ivar Högbom Hans Kristoferson
1924 Johan Lindren Hannes Skiöld
1923 Albert Sjögren Johan Lindgren
1921–1922 Erik O Jonson

Se även redigera

Källor redigera

Externa länkar redigera