Comédie-Italienne är benämningen på en teater som uppförde italiensk teater och opera i Paris vid flera olika tillfällen och i olika byggnader under historiens gång. Även namnet har skiftat; mellan 1762 och 1793 var det känt som Théâtre-Italien. Aktivt 16??-1697, 1716-62, 1789-92, 1801-78, och från 1980-.

Comédie-Italienne förvisas från Paris 1697.

Från 1600-talet uppfördes italiensk drama och opera av artister från Italien i Paris under kungligt privilegium. Ursprungligen agerade de också på sitt eget språk. Dessa var aktiva på Hôtel de Bourgogne fram till 1645, på Théâtre du Petit-Bourbon 1645-60, på Palais-Royal 1660-80 och sedan återigen på Hôtel de Bourgogne 1680.

De förvisades från Paris 1697, men återkom 1716 och var aktiv till 1762, då återigen på Hôtel de Bourgogne. Teatern var den plats där italienska artister uppträdde på under gästspel i Paris. Mellan 1762 och 1780 var det en del av Opéra-Comiqueteatern i samma byggnad, varför det förenade sällskapet blev kallat Théâtre-Italien. 1789-92 fanns Théâtre de Monsieur för uppföranden av opera buffa.

År 1801 grundades återigen en självständig italiensk operateater i Paris, och 1801-08 uppfördes italiensk opera på Salle Favart, 1808-18 på Théâtre de l'Impératrice (Théâtre de l'Odéon), 1818-27 känd som "Théâtre royal italien" under kungligt beskydd, och 1827-78 som det självständiga Théâtre-Italien.

1980 grundades en ny Comédie-Italienne i Paris.

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.