Staty av Coatlicue

Coatlicue var hos aztekindianerna en modersgudinna som förknippades med jorden.

När Coatlicue svalde en boll med kolibrifjädrar blev hon havande med krigsguden Huitzilopochtli.