Clio – den historiska bokklubben är en specialbokklubb, som startades 1987. Medlemstidningen Clio historiska boknyheter utkommer 8 gånger om året och presenterar i varje nummer cirka 30 nya böcker inom ämnena historia och kulturhistoria. Bokklubben ägs av Natur & Kultur. Ansvarig utgivare är Annika Törnquist.

Sedan 1994 delar Clio varje år ut Cliopriset till "en framstående yngre historiker inom det svenska språkområdet". Clio är också medarrangör av den årligen återkommande konferensen De Svenska Historiedagarna.

Externa länkarRedigera