Clenbuterol är en substans framtagen för att underlätta andningen för astmatiker, den används även olagligt som dopingpreparat på människor och djur.

Clenbuterol

Den kemiska formen är (RS)-1-(4-amino-3,5-dikloro-fenyl)-2-(tert-butylamino)etanol.