Det finns två former av Clausius olikhet. Olikheterna är en formulering av termodynamikens andra huvudsats.

1. För ett system som har omgivning med konstant temperatur T0

där Q är den tillförda värmemängden.

2. För ett system som har omgivning med konstant temperatur T0 och konstant tryck P0

,

där (-P0V) är det arbete som utträttas på systemet. ΔE är förändringen av systemets interna energi.

3. För ett system med godtycklig förändring av omgivningen

TΔS ≥ ΔE - W

där W är det arbete som uträttas på systemet (fall 1 motsvarar W = 0 och fall 2 W = -P0V) och ΔE är förändringen av systemets interna energi.