Civilingenjör och lärare

högskoleprogram

Civilingenjör och Lärare, som förkortas CL, är ett högskoleprogram som erbjuds i samarbete mellan KTH och Stockholms universitet sedan 2002. Programmet omfattar 300 poäng (fem läsår) och kombinerar en fullständig civilingenjörsutbildning med en komplett lärarutbildning. Programmet leder till dubbla yrkesexamina; civilingenjör (se inriktningar nedan) och lärare med behörighet för undervisning i gymnasieskolan. KTH utfärdar från och med hösten 2011 både civilingenjörsexamen och lärarexamen.

Utbildningen, som till stora delar är tvärvetenskaplig, integrerar matematik, teknik och naturvetenskap med pedagogik och didaktik. Programmet är anpassat till näringslivets ökade efterfrågan på ingenjörer med kunskap om lärande och sociala processer och som kan kommunicera teknik och naturvetenskap. Det är också utformat så att ämneskunskaper och pedagogiskt och didaktiskt kunnande väl motsvarar de krav som ställs på en ämneslärare. Speciellt har programmet reviderats med tanke på den nya gymnasieskola som startar 2011.

Det första läsåret har utformats på ett helt nytt sätt, med löpande examination i samtliga kurser, för att möjliggöra större framgång i högskolestudierna. Dessutom har de första matematikkurserna fördelats ut över de två första åren. Avsikten är också att ge en bred, gemensam grund för de fyra inriktningarna det första året. Första läsåret är gemensamt för samtliga studenter och till andra året väljer studenterna inriktning.

Programmets fyra inriktningar:[1]

De följande åren läser studenten kurser ur KTH:s ordinarie program kombinerat med kurser som är utvecklade speciellt för programmet i samarbete med Stockholms universitet. Under hela utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på gymnasieskolor och i andra utbildningsmiljöer.

Sedan CL-programmets start 2002 har studenterna kommit att bli mycket eftertraktade på arbetsmarknaden, både inom näringsliv och skola. Inom näringslivet finns ett stort behov av civilingenjörer med pedagogisk och kommunikativ kompetens och skolan efterfrågar, förutom hög pedagogisk kompetens, civilingenjörens stora ämneskunnande.

Chalmers tekniska högskola startade en liknande utbildning, på masternivå, i Göteborg hösten 2011.[2]

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera