Churchill-klubben var den första motståndsgruppen under Tysklands ockupation av Danmark i andra världskriget. Gruppen bestod i huvudsak av gymnasieelever från Ålborg Katedralskole och bildades före julen 1941 i Ålborgs kloster som också var gruppens mötesplats under den tiden som gruppen fanns till.[1][2] Under 1942 utförde gruppen 25 aktioner, däribland flygbladsutdelning, graffiti riktad mot ockupationsmakten, stölder av tyska vapen och igångsättande av bränder i tyska godsvagnar.

Churchill-klubbens yngre medlemmar.
Churchill-klubben inspekteras av Winston Churchill. Churchill bjöd in gruppen till ett av sina segertal 1950 efter att ha hört talas om deras aktioner.
Gruppens mötesplats i Ålborg.

Den 18 maj 1942[2] greps tio medlemmar och alla utom Børge Ollendorff; den yngste pojken på 14 år, sattes i fängelse. Den 11 juni 1942 dömde Köpenhamns tingsrätt de tio ungdomarna till fängelsestraff för handlingar begångna under tiden 20 februari till 7 maj 1942 i Ålborg och Brønderslev och för några enstaka händelser i Odense.[2] De tre äldsta medlemmarna, Alf Houlberg, Kaj Houlberg och Knud Andersen Hornbo[2], dömdes till att sitta i tyskt fängelse i 4 år och 6 månader, 5 år respektive 5 år. Efter sex månader fick de avtjäna resterande tid av straffet i Horsens statsfängelse i Danmark.[3] De övriga dömda fick avtjäna sitt straff i Nyborgs statsfängelse, där de fick möjlighet att slutföra sin utbildning.[2][1]

MedlemmarRedigera

Det exakta antalet medlemmar är inte helt klart, gruppen hade många medhjälpare, och bestod av 8-20 personer. Följande medlemmar var de skolpojkar som greps för aktionerna:[4]

  • Børge Ollendorf
  • Eigil Astrup-Frederiksen, fängelse i 2 år.
  • Hans Uffe Darket, fängelse i 2 år och 6 månader.
  • Helge Milo, fängelse i 1 år och 6 månader.
  • Jens Bue Pedersen, fängelse i 3 år.
  • Knud Pedersen, fängelse i 3 år.
  • Mogens Fjellerup, fängelse i 2 år.
  • Mogens Mikael Thomsen, fängelse i 1 år och 6 månader.[5]

SymbolRedigera

Churchill-klubbens symbol liknade den nazistiska swastikan, den var blå med pilar i varje ände. Symbolen stod för "Upprorets låga".[4]

KällorRedigera

Benito Scocozza och Grethe Jensen (2005). Politikens etbinds - Danmarks historie. Viborg: Politikens förlag. ISBN 978-87-567-7339-3