Chromel är en legering med sammansättningen

Färgen är silvervit.

Materialet är smidbart, töjbart och hårt. Används för termoelement, främst tillsammans med alumel. Användbart inom temperaturområdet –200 – 1 200 °C.

Elektromotorisk spänning för kombinationen chromel/alumel är 41 µV/°C.