För andra betydelser, se Chicagoskolan.

Chicagoskolan, tankeskola som grundade humanekologi inom sociologi under ledning av Robert E. Park på 1920-talet.

Chicagoskolans sociologiska gren är känd för sina bidrag inom sociologisk kriminologi: socialekologi, differentiella associationer, symbolisk interaktionism och kulturkonflikter. Chicagoskolan är även känd för sina stadsmodeller för samhällsplanering, utvecklade från 1920-talet och fram till 1945 (se cirkelmodellen, flerkärnmodellen och sektorsmodellen).

En av chicagoskolans mest kända forskare var Edwin Sutherland.