Chapmans vindskala, som publicerades 1779 av Fredrik Henrik af Chapman, är en skala för olika vindstyrkor som baserades på fullriggares segelföring i olika vindar. Den publicerades flera decennier före Beauforts mer kända vindskala, som hade samma utgångspunkt. Chapman underbyggde gruppindelningen med noggranna mätningar av vindtrycket med hjälp av ett enkelt handhållet instrument enligt en princip, som angetts av den franske vetenskapsmannen Pierre Bouguer några år tidigare.

Instrumentet bestod av en kvadratisk platta med sida 1 svensk fot (0,297 m). Plattan hölls vinkelrätt mot vinden och den kraft varmed vinden påverkade plattan uppmättes med en fjädervåg kalibrerad i svenska skålpund (0,4251 kg). Efter konferens med erfaret sjöfolk kom Chapman fram till att nedanstående gruppindelning var rimlig. För jämförelsens skull visas i en parallell kolumn vindhastigheten omräknad till nutida mått (m/s).

Chapmangrader
(skålpund/fot2)
Vindhastighet Benämning
(fot/s) (m/s) På svenska Engelsk översättning
½ 20 5,94 Laber bramsegelskultje Weak Topgallant Breeze
1 28,5 8,46 Bramsegelskultje Topgallant Breeze
35,5 10,5 Frisk bramsegelskultje Fresh Topgallant Breeze
2 41 12,2 Märssegelskultje Weak Topsail Breeze
46 13,7 Styv märssegelskultje Stiff Topsail Breeze
3 50 15,1 Revad märssegelskultje Single Reefed Topsail Breeze
4 58 17,2 Styv revad märssegelskultje Double Reefed Topsail Breeze
5 65 19,3 Undersegelskultje Course Breeze
7 à 8 79 23,5 Halv storm Half Storm
10 à 12 96 28,5 Full storm Full Storm
20 130 38,6 Orkan Hurricane
30 159 47,2 Den starkaste orkan
som blivit utrönt
The most violent
hurricane experienced

Se även

redigera

Källor

redigera

The Chapman wind scale of 1779 - sammanfattning av ett föredrag på engelska om Chapmans vindskala, hållet av Tage Andersson vid Svenska Meteorologiska Sällskapet under en konferens anordnad av International Commission on History of Meteorology i juli 2004.