Centrerat oktaedertal är ett centrerat polyedertal som representerar en oktaeder. Det centrerade oktaedertalet för n ges av formeln:

De första centrerade oktaedertalen är:

1, 7, 25, 63, 129, 231, 377, 575, 833, 1159, … (talföljd A001845 i OEIS)

Källor Redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Centered octahedral number, 31 juli 2013.
  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.