En centimeter är 10−2 meter. Det är en måttenhet, med beteckningen "cm", som motsvarar en hundradels (därav prefixet centi-) meter.[1][2] Centimeter är en multipelenhet till SI-enheten meter.[2]

Tumstock med centimeterangivelser (och streck för millimeter).

Det är ett längdmått som är ungefär lika långt som en vuxen människas lillfingernagel. Centimetern är en måttenhet inom metersystemet och tillämpas av de flesta nationer, inklusive alla industrialiserade nationer med USA som enda undantag.

I CGS-systemet användes centimeter även som mått på kapacitansen hos kondensatorer, 1 cm = 1,11 pF.[2]

I svenska språket är ordet "centimeter" belagt sedan 1813.[1]

Se även redigera

Referenser redigera