Öppna huvudmenyn

Celsius AB var en svensk försvarsindustrikoncern. Företaget hade formellt en bakgrund i statliga Svenska Varv som grundats 1977, och fått namnet Celsius Industrier AB 1987. 1991 fick dock företaget en helt ny skepnad i och med att en stor del den statliga ammunitions- och vapentillverkaren Förenade Fabriksverken och Telub gick upp i företaget. Samtidigt köptes Bofors från Nobel Industrier. I och med detta var Celsius en statligt ägd, allmän försvarskoncern där den försvarsinriktade varvsdelen inte utgjorde någon huvuddel. Namnet kortades till Celsius AB 1995, samtidigt som företagsstrukturen ändrades.

Celsius börsintroducerades i juni 1993, efter att svenska staten sålt cirka 75 procent av aktierna. Eftersom staten behöll A-aktier (motsvarande 11% av kapitalet) behöll dock staten en röstmajoritet om 61,7% i företaget.[1]

16 november 1999 lade Saab AB ett bud på aktierna i Celsius, med löptid till februari 2000. Staten sålde i samband med detta sina aktier till Saab.[2] År 2000 fusionerades Celsius med Saab.[3] I samband med detta såldes vissa delar av Celsius till andra ägare, däribland Kockums som såldes till ThyssenKrupp, och delar av Bofors som såldes till United Defense.

Verkställande direktörerRedigera

Se ävenRedigera

KällorRedigera