Cellulärt liv (Cytota) är liv som existerar med en cellulär struktur.

Se ävenRedigera