Celldelning eller cytokines är den process som ligger till grund för alla levande organismers förökning. Vid celldelningen omvandlas en cell till två celler. Man brukar skilja på tre huvudtyper av celldelning:

  1. Celldelning hos prokaryoter (binär fission).
  2. Mitos (vanlig celldelning) hos eukaryoter.
  3. Meios (celldelning som producerar könsceller) hos eukaryoter.
Three cell growth types.png
Celldelning hos en eukaryot -
mikrotubuli är grönt på bilden.
kromosomerna är blå.