Cedergrenska parken

ligger vid Cedergrenska tornet i Stocksund i Danderyds kommun

Cedergrenska parken ligger vid Cedergrenska tornet i Stocksund i Danderyds kommun utanför Stockholm. Parken är i dag en välbesökt plats av invånare i och utanför Stockholm. I parken finns en skogsdel, ett arboretum med exotiska barrväxter, en trädgårdsdel med 50 olika sorters fruktträd, ett klipp- och ett strandparti mot Stocksundet och Lilla Värtan. Cedergrenska parken är en del av Rösjökilen.

Interiör från parken, strax intill tornet.
Från trädgården. Rosbågar.

HistoriaRedigera

Jägmästare Albert Gotthard Nestor Cedergren (1849-1921) hade ambitionen att skapa en intressant park med att stort antal inplanterade trädslag och växter som normalt inte kan hittas i svenska naturen. Hans avsikt var att bedriva forskning om nya arter som kunde passa för svenskt skogsbruk. På sina resor till främmande länder tog han med sig exotiska frön, som sedan planerades i parken. Här finns idag många utländska trädarter, till exempel cypress, kaukasisk gran och douglasgran. Även hans döttrar var intresserade av odling och självförsörjning och skapade rosenträdgården.[1]

Cedergrens döttrar testamenterade tornet och marken med dess botaniska trädgård till Skogshögskolan, som erhöll egendomen vid den sista dotterns bortgång 1975. Skogshögskolan överlät dock fastigheten till Nordiska museet, som sålde den i sin tur 1981 till Danderyds kommun.

KulturparkRedigera

Området har fått beteckningen kulturpark och är i sin helhet ett bevarandeområde enligt kommunens kulturmiljöhandbok. I Cedergrenska parken ligger Cedergrenska tornet och parkvillan Skogshyddan som båda klassades av kommunen som "omistliga".[2]

KällorRedigera

  1. ^ Danderyds kommun: Cedergrenska parken.
  2. ^ Kulturmiljöhandbok för Danderyds kommun, 2:a upplagan 2003, s. 171-172

Externa länkarRedigera

Cedergrenska parken - Danderyds kommun