Gamla stadshuset i Norrköping, uppfört 1802-03 av Casper Seurling efter ritningar av Carl Fredrik Sundvall.

Casper Seurling, född 1757 i Mjölby socken, död 16 december 1808 i Kullerstads socken, Östergötlands län, under sitt arbete med att uppföra Ribbingsholms herrgård, var en svensk byggmästare.

Casper Seurling uppförde som länsbyggmästare ett stort antal kyrkor i Östergötland. Flera ritningar signerade Casper Seurling skickades in av lokala församlingar till Överintendentsämbetet för bedömning och Casper Seurling är därmed en av de lokala byggmästare som var med om att påverka utveckling av kyrkorna i Östergötland under 1700-talets andra hälft.

Verk i urvalRedigera

LitteraturRedigera

  • Nisbeth, Åke, Kyrkor i Östergötland, Mellersta delen, Konsthistoriskt inventarium, Häfte 99 av Sveriges Kyrkor Konsthist. Inventarium, på uppdrag av Kungl. Vitt. Hist. och Ant. Akademien, Stockholm 1963
  • Skeda kyrka, Vård- och underhållsplan för Skeda-Slaka kyrkliga samfällighet, Linköpings stift, Linköping 2006