Cartophilia Sueciae är en svensk riksförening för personer som är intresserade av spelkort och kortspel. Föreningen ger ut medlemstidningen Kartofilen. En kartofil är en person som tycker om (spel-)kort.