Carriage and Insurance Paid to (CIP) är en Incoterm.

Carriage and Insurance paid to betyder att säljaren levererar godset till av säljaren utsedd fraktare och säljaren måste betala kostnaderna till en destinerade platsen. Köparen bär alla risker och alla andra kostnader efter godset har blivit lastat. I denna term måste också säljaren försäkra godset mot skada och förlust under transporten. Kravet gäller bara miniminivå.

  • Med termen ‘Carrier’ avses varje individ som under fraktkontrakt utför frakt oavsett transportsätt. Riskövergången sker då när den utsedda fraktaren tar emot varan.
  • Säljaren utför exportklarering.
  • Denna term kan användas oavsett transportsätt.

Transportdokumentet övergår när godset finns hos säljaren på avsedd plats. Transportrisken övergår när godset tas emot av den kontrakterade fraktaren. Kostnaden för godstransporten övergår när godset finns hos säljaren på avsedd plats.