Carriage Paid To (CPT) är en Incoterm som betyder "frakt betald till" med angiven bestämmelseort.

Detta innebär att säljaren tar hand om exporten och transporten av godset till angiven destination. Säljaren ska tala om för köparen när varorna levererats, skicka ut en faktura och eventuellt andra dokument som avtalats.

Säljaren levererar godset till fraktaren och risken övergår till köparen då godset lämnats till den förste fraktföraren. Köparen handhar importen av varorna. Eventuell försäkring tecknas av köparen.

KällorRedigera