Carlslid är en liten stadsdel i Umeå och består enbart av villor och parhus ordnande runt två ringvägar. Stadsdelen är uppdelad i Norra Carlslid och Södra Carlslid.

En rad av likartade hus på Carlslid.
Bensinstationen vid korsningen Kolbäcksvägen-Mineralvägen.

HistoriaRedigera

Namnen Carlslid, Carlshem och Carlshöjd kommer från värdshuset Carlslund som i slutet av 1700-talet låg vid nuvarande Tomtebogårds skola i den angränsande stadsdelen Tomtebo.

LägeRedigera

Carlslid ligger mellan Ålidhem och Tomtebo åtskiljda av Täftevägen och Kolbäcksvägen.

ServiceRedigera

I Carlslid fanns tidigare tre daghem som lades ner i mitten av 1990-talet. I norra delen finns en bensinmack och en större matvarubutik.

De boende på Norra Carlslid är organiserade i Norra Carlslids Samfällighetsförening.

GatorRedigera

Norra Carlslid: Granitvägen, Guldvägen, Mineralvägen och Silvervägen.

Södra Carlslid: Kopparvägen och Malmvägen.

Personer från CarlslidRedigera

Externa länkarRedigera