Carl Gustaf von Liewen, född 4 maj 1722, död 16 juni 1770, var en svensk ämbetsman.

Carl Gustaf von Liewen
Carl Gustaf von Liewen, porträtterad med harnesk samt den ryska Sankt Annas ordens röda brand och kraschan på bröstet. Avporträtterad ca 1760 av Gustaf Lundberg.
Titlar
Yrke Militär
Militärtjänst
I tjänst för Sverige
Försvarsgren Fortifikationen
Armén
Land Sverige
Enhet Hamiltonska regementet
Utmärkelser Sankt Annas orden
Personfakta
Personnamn Carl Gustaf
Född 4 maj 1722
Död 16 juni 1770 (48 år)
Släkt
Frälse- eller adelsätt von Liewen
Far Carl Gustaf von Liewen
Mor Ulrika Juliana Brahe (släkten Brahe)
Familj
Gift 20 april, 1746
Make/maka Ulrika Eleonora Ribbing af Zernava
Barn med 2 2

Biografi redigera

von Liewen föddes som son till kammarherren hos hertig Karl Fredrik av Holstein-Gottorp, Carl Gustaf von Liewen och hans hustru Ulrika Juliana Brahe, sedermera överhovmästarinna. von Liewen var enda barnet och föddes drygt två månader efter faderns död och ett år efter föräldrarnas giftermål. Modern gifte redan 23 mars 1723 om sig med riksrådet och generallöjtnanten Nils Göransson Gyllenstierna af Björksund och Helgö.

Han inskrevs 1735 vid universitetet i Lund; 1740 fortsatte han sina studier i Uppsala. 15 april samma år blev han även volontär vid fortifikationen. 23 juli 1741 utnämndes han till löjtnant vid Hamiltonska regementet. I december 1743 tog han avsked för att i stället söka sig fram vid hovet. 1744 var han kavaljer vid riksrådet Carl Gustaf Tessins ambassad till preussiska hovet, och 15 januari 1745 utnämnd till kammarherre. 1751–5/8 utsågs han till ständigt uppvaktande kammarherre hos drottning Lovisa Ulrika. Samma år var von Liewen även den, som sändes till lantgrevliga Hessen-Kasselska hovet att meddela om Fredrik I:s död. Han utnämndes även till riddare av den ryska Sankt Annas orden, i samband med att han 12 december 1754 blev sänd till ryska hovet till storfursten Pavel Petrovitj födelse.

1756 blev von Liewen kavaljer hos prins Karl, redan 1752 hade han dock blivit anförtrodd att ta honom i sin vård. Han blev 1759 utnämnd till hovmarskalk, från 1762 tjänstfri hovmarskalk. 22 november 1768 utnämnd till landshövding i Stockholms län.

Han var ägare till Viks slott, där han bodde då han inte befann sig vid hovet.

Carl Gustaf von Liewen var sedan 1746 gift med friherrinnan Ulrika Elenonora Ribbing af Zernava. Ett av deras barn var Ulrica Elisabeth von Liewen. De hade ett till barn, generallöjtnanten Carl Gustaf von Liewen den yngre, som dock var barnlös och ogift.

Galleri redigera

Källor redigera

  • Gustaf Elgenstierna, Svenska Adelns ättartavlor, Stockholm 1928