Öppna huvudmenyn

Carl Christian Engström

svensk militär

Carl Christian Engström, född 1827, död 1916, var en svensk sjöofficer och kanonbåtskonstruktör.

Engström blev sekundlöjtnant 1848 och kommendör 1884. Han var överadjutant hos kung Oscar II 1885. Han var senare kontrollant vid Finspång, ledamot av artillerikommittén och tygmästare i Karlskrona.

Innehåll

KanonkonstruktionRedigera

Engström arbetade med att modernisera sjöartilleriet, särskilt kanonerna. Han konstruerade en 24 centimeters bakladdningskanon, uppfann ett nytt system för hämmande av rekyler och konstruerade en granatskjutande bataljonskanon, Carl XV:s kärrebyssa, vilken kan ses som urtypen för senare typers snabbskjutande fältkanoner.

Svea kanalRedigera

På äldre dagar utarbetade Engström ett förslag till kanal mellan Östersjön och Västerhavet, se Svea kanal.

BibliografiRedigera

Engströms personarkiv som bland annat innehåller hans omfångsrika handskrivna memoarer finns i arkivet på Sjöhistoriska museet i Stockholm.

  • Engström, Carl Christian (1856). Breech-loading ordnance and projectiles: specification. London: Great seal patent office. Libris 2387621 
  • Engström, Carl Christian (1901). Sagan om Skandias fjortonhuggare. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Libris 1728016 
  • Engström, Carl Christian (1904). Om Stockholms infartsvägar till lands och sjöss. Stockholm. Libris 2632975 
  • Engström, Carl Christian (1908). Förslag till en Svea kanal. Stockholm: Fritzes bokhandel. Libris 1613001 

KällorRedigera