Canon Dial är en halvformatskamera från Canon. Negativformatet är 18 × 24 mm, med kortändorna mot filmens perforering vilket medför att 72 bilder kan exponeras på en normal 36-bilders 135-filmrulle. Halvformatet blev aldrig någon försäljningsframgång, men kameran var tidigare populär bland avancerade amatörer på grund av sitt lilla format och dess snabba hantering. Snabbheten berodde på exponeringsautomatik och fjäderdriven filmtransport.

Namnet "Dial" kommer av att det sitter en ring av runda exponeringsfönster för ljusmätningen kring objektivet, med en lins för varje filmhastighet (DIN/ASA-värde). Denna ring ser ut som fingerskivan (engelska dial) på samtida telefoner.