Canadian National Railway (CN), tidigare Canadian National Railways (1918–1960), är ett kanadensiskt järnvägsbolag. Bolaget grundades 1918 och innebar samtidigt att flera bolag gick samman. Bolaget är jämte Canadian Pacific det största järnvägsbolaget i Kanada. Bolagets verksamhet expanderade under de första decennierna och bolaget blev även aktivt inom färjetrafik och flyg. Air Canada skapades som dotterbolag till Canadian National Railway (CNR) 1937.

Under 1970-talet började omstruktureringar. 1977 avknoppades Air Canada liksom färjetrafiken. Bolaget kom även att lägga ner ett antal banor som inte bar sig ekonomiskt under 1980- och 1990-talet.