Camp Marmal är en tysk ISAF flygbas utanför Mazar-i-Sharif i Afghanistan. På campen har i huvudsak varit en bas för tyska förband, men också Sverige har funnits representerat. De svenskar som tjänstgjort på regionstaben (Regional Command North) bodde där.[1]

Flygbild på Camp Marmal
Flygbild på Camp Marmal

Mellan maj och september 2009, 2010 och 2012 grupperade även Swedish Air Element, SAE C-130 på Camp Marmal med C-130 Hercules (svensk beteckning TP 84).[2] Från april 2011 grupperar även den svenska sjukvårdshelikopterenheten, kallad Swedish Air Element Isaf MEDEVAC, inne på Camp Marmal.

På Camp Marmal grupperar även det svenska NSE-funktionen (National Support Element) sedan mitten av maj 2010[3]. Den svenska grupperingen döptes till Camp Birka.

Vid årsskiftet 2014/2015 fick ISAF ny inriktning och uppgift och döptes om till Resolute Support Mission, RSM[4]. Vid Camp Marmal fanns då drygt 2000 personer ur medlemsnationer i NATO samt icke NATO-medlemmar (däribland Sverige). Det svenska bidraget till RSM var rådgivare till de afghanska säkerhetsstyrkorna.

Den svenska insatsen i Afghanistan avslutades i med att de sista trupperna (FS40) återvände till Sverige den 25 maj 2021.

Källor

redigera

Uppdaterade källor[1]