Camille du Bois de la Motte var en fransk markisinna. Hon var dotter till Frankrikes ambassadör i Sverige och politiskt aktiv under sin tid i Stockholm. Hon agerade informatör för Frankrike, deltog i Hedvig Elisabet Charlottas stämplingar mot Gustav III och hade under Gustav III:s ryska krig till uppgift att sköta förhandlingar mellan Sverige och Frankrike.

Camille du Bois de la Motte var dotter till Louis Marc Pons, markis de Pons, fransk ambassadör i Sverige 1783-1789. Under faderns postering i Madrid, Stockholm och sedan Berlin agerade Camille som hans sekreterare och värdinna och var till stor hjälp för honom genom de kontakter hon skapade i den diplomatiska kåren och sällskapslivet. Hon inledde i februari 1784 en vänskapsrelation med Hedvig Elisabet Charlotta då dennas vän Sophie von Fersen var bortrest. Hedvig Elisabet Charlotta var först skeptisk mot henne vid tanken på att hon kunde vara spion: "Med hänsyn till att hon är utlänning och till de förbindelser hon kan ha, talar jag inte om allt med henne".[1] Samma sommar blev dock Camille invigd i La verite et constante amitie [den sanna och beständiga vänskapen] på Rosersbergs slott, en vänskapsorden mellan Hedvig Elisabet Charlotta, Camille och Sophie.

Deras förbindelse kritiserades på grund av misstanken om att Camille agerade agent för Frankrike. Hedvig Elisabet Charlotta avvisade kritiken, men det är klarlagt att mycket information om det utrikespolitiska läget vidarebefordrades genom dessa kanaler. Camille kom också på annat sätt att spela en politisk roll under sin tid i Sverige. Hon agerade förbindelselänk mellan Hedvig Elisabet Charlotta, partiet von Fersen, vars politiska åsikter den förra främjade, och Stockholms diplomatiska kår. Vid utbrottet av kriget mellan Sverige och Ryssland 1788, motsatte sig Frankrike, i egenskap av allierad med både Sverge och Ryssland, kriget. Den franske ambassadören ville då föreslå att Frankrike skulle få uppgiften att medla mellan Sverige och Ryssland, för att förhindra och avsluta kriget. Detta gick först inte att åstadkomma, eftersom Gustav III undvek ambassadören av samma skäl. mbassadören anlitade då sin dotter, som genom sin vän Hedvig Elisabet Charlotta kunde få kontakt med monarken och övertala honom till ett möte med ambassadören i Karlberg slotts park. Mötet ägde rum i närvaro av Camille och Hedvig Elisabet Charlotta, och det framgår att det var Camille och Gustav III som förde samtalet och att det var Camille snarare än hennes far ambassadören som representerade Frankrike. Hon lyckades övertala monarken att gå med på fransk medling i konlikten mellan Sverige och Ryssland. Denna korrespondens sköttes gick sedan mellan Hedvig Elisabet Charlotta, som vidarebefordrade ambassadörens brev till Gustav III och dennes brev till ambassadören, som i sin tur stod i förbindelse med franske ambassadören i Ryssland. Förhandlingarna visade sig i slutändan verkningslösa och avbröts slutligen utan förklaring av kungen.

Under kriget ryktades hon också ha fått information om de svenska krigsplanerna av Hedvig Elisabet Charlotta, något denna nekade till men som tycks ha varit sant.

Under 1789 förberedde Hedvig Elisabet Charlotta en statskupp med syftet att avsätta Gustav III till förmån för hennes make Karl. Detta var planer Camille var ingivd i och deltog i. Hon agerade förmedlare av låsta lådor med papper mellan Hedvig Elisabet Charlottas våning och Sophie von Fersens bostad under riksdagen 1789. Hon lämnade Sverige med fadern då de fransk-svenska diplomatiska förbindelserna bröts 1789 och återvände till Frankrike.

Hedvig Elisabet Charlotta brevväxlade fortsatt med Camille sedan hon lämnat Sverige: när all kontakt med det revolutionära Frankrike förbjöds, fortsatte förbindelsen i hemlighet. Det är känt att Camille agerade agent för Hedvig Elisabet Charlotta i Frankrike: bland annat sände Sophie von Fersen i hemlighet känsliga brev till Axel von Fersen den yngre genom Camille.

ReferenserRedigera

  1. ^ My Hellsing (2013). Hovpolitik. Hedvig Elisabeth Charlotte som politisk aktör vid det gustavianska hovet.. Örebro: Örebro universitet. ISBN 978-91-7668-964-6 sid. 89
  • My Hellsing (2013). Hovpolitik. Hedvig Elisabeth Charlotte som politisk aktör vid det gustavianska hovet.. Örebro: Örebro universitet. ISBN 978-91-7668-964-6 
  • Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok II. 1783-1788. Översatt och red av Carl Carlson Bonde (1903)