C.F. Hansen-medaljen är en dansk konstutmärkelse.

Finn Juhls hus i Charlottenlund
Grieghallen i Bergen av Knud Munk

C.F. Hansen-medaljen utdelas sedan 1830 av Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster för att "hædre et menneske for fremragende arbejde inden for den bundne kunst". Medaljen utdelas vanligen till arkitekter, men har också utdelats till andra konstutövare som textilkonstnären Lis Ahlmann 1978, formgivaren Nanna Ditzel 1991 samt keramikerna Gertrud Vasegaard 1992 och Gutte Eriksen 2004. Mottagarna är normalt danskar, men även svenskarna Ragnar Östberg och Sven-Ingvar Andersson har fått utmärkelsen.

Medaljen har sitt namn efter Christian Frederik Hansen och har formgivits av skulptören Christen Christensen.

Mottagare i urval

redigera
År Mottagare Kommentar
1833 Michael Gottlieb Bindesbøll och Johan Jacob Deuntzer
1835 N.S. Nebelong
1838 L.A. Winstrup för ett tullhus
1841 H.C. Stilling
1850 Ferdinand Meldahl
1856 C.V. Nielsen
1859 Vilhelm Dahlerup
1875 P.C. Bønecke
1886 Vilhelm Friederichsen för Sankt Johannes Stiftelse
1891 Vilhelm Holck
1893 Axel Berg
1907 Sven Risom
1914 Thomas Havning
1917 Ejnar Dyggve
1918 Charles Christensen och Christian Kampmann
1921 Marius Pedersen för villan Møllevangen 6 i Holbæk
1923 Ragnar Östberg
1924 P.V. Jensen Klint
1926 Holger Jacobsen
1930 Henning Jørgensen
1935 Hans Christian Hansen
1937 Ejner Graae och Henning Helger
1943 Ivar Bentsen
1944 Finn Juhl för det egna bostadshuset (Finn Juhls hus) i Kratvænget 15 i Ordrup i Charlottenlund, norr om Köpenhamn
1945 G.N. Brandt för Mariebjerg kirkegård
1947 Kay Fisker och C.F. Møller för Aarhus Universitet
1949 Kai Christensen
1950 Ejnar Dyggve
1951 Erik Christian Sørensen
1954 Kaare Klint och Vilhelm Lauritzen
1955 Arne Jacobsen och Bertel Udsen
1957 Mogens Jørgensen
1963 Mogens Koch
1966 F.C. Lund
1967 Jørn Utzon
1971 Mogens Lassen
1972 Børge Mogensen
1973 Peter Bredsdorff
1977 Steen Eiler Rasmussen
1978 Lis Ahlmann
1979 Vilhelm Wohlert
1980 Viggo Møller-Jensen
1982 Hans J. Wegner
1983 Jørgen Bo
1985 Henning Larsen
1986 Jens Thomas Arnfred
1987 Knud Friis och Elmar Moltke Nielsen
1988 Johan Richter
1989 Vibeke Klint och Erik Chr. Sørensen
1990 ingen utdelning
1991 Nanna Ditzel, Otto Weitling och Hans Dissing
1992 Gertrud Vasegaard, Inger Exner och Johannes Exner
1993 Knud Holscher
1994 ingen utdelning
1995 Erik Korshagen
1996 Sven-Ingvar Andersson
1997 ingen utdelning
1998 Tegnestuen Vandkunsten och Erik Møller
1999 Gehrdt Bornebusch
2000 Nils Fagerholt, Knud Munk och Hans Munk Hansen Knud Munk för bland annat planetariet vid Sankt Jørgens Sø, byggnader på Statens Seruminstitut och Grieghallen i Bergen
2001 ingen utdelning
2002 Hanne Kjærholm och Grethe Meyer
2003 Jørn Palle Schmidt
2004 Gutte Eriksen och Poul Ingemann
2005 ingen utdelning
2006 Lene Tranberg
2006 Tyge Arnfred
2007 ingen utdelning
2008 Dorte Mandrup-Poulsen
2009 Kim Herforth Nielsen för bland annat glasmuseet i Ebeltoft, Tivolis konserthus, FIH i Köpenhamns hamn och Ørestads Gymnasium
2010 Erik Hansen för forskning om Apollotemplet i Delfi och restaureringen av Marmorbroen i Köpenhamn
2011 Ulrik Plesner
2012 Jan Søndergaard
2013 Jan Gehl för att han "gjort staden, kvaliteteten i stadsrummet och inte minst livet mellan husen, till sitt projekt"
2014 Stig Lennart Andersson [1] för Bymilen vid SEB Bank på Kalvebod Brygge i Köpenhamn, där en ny typ av stadsrum skapats
2016 Ursula Munch-Petersen
2017 Bjarke Ingels
2018 Torben Schønherr
2020 Dag Stubbergaard
2020 Signe Cold
2020 Christian Cold

Källor

redigera