Burckhard

grensida

Burckhard är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

Se ävenEdit