Bullstr. Whitelockes dag-bok öfver dess ambassade til Sverige åren 1653 och 1654

dagbok av Bulstrode Whitelocke

Bullstr. Whitelockes dag-bok öfver dess ambassade til Sverige åren 1653 och 1654 (i engelsk original: A Journal of the Swedish Embassy in the years 1653 and 1654)[1] är utdrag ur dagböcker som skrevs av Bulstrode Whitelocke från en vistelse i Sverige 1653–1654 och som utgavs 1772.

Bullstr. Whitelockes dag-bok öfver dess ambassade til Sverige åren 1653 och 1654
FörfattareBulstrode Whitelocke
OriginaltitelA Journal of the Swedish Embassy in the years 1653 and 1654
OriginalspråkEngelska
LandStorbritannien
GenreDagbok
Utgivningsår1772, 1855
Svensk översättning 1777

Efter en av Charles Morton utgiven första upplaga i Storbritannien 1772 har en ny, utvidgad upplaga av Henry Reeve givits ut 1855. I Sverige gavs på Gustav III:s order boken ut i en översättning till 1777. Översättningen, av originalboken i urval, gjordes av Uno von Troil och trycktes i Uppsala.

Bulstrode Whitelocke sändes till drottning Kristinas hov i Stockholm av Oliver Cromwell som engelskt sändebud 1653.

Han reste till sjöss och ankom till Göteborg den 15 november 1653 i sällskap med 100 medföljande personer i sex fartyg: två av hans söner, två präster, en läkare, en apotekare, tre adelsmän, sekreterare och tjänare. I bagaget ingick ståtliga vagnar och hästar. Han mottogs i Göteborg av landshövding och magistrat. Han reste därifrån den 30 november med drottning Kristinas hov i Uppsala som mål. Han rekvirerade ytterligare 100 vagnar och 100 ridhästar för resan. Sällskapet passerade Skara den 4 december, Örebro, Västerås och slottet Salnecke och kom till Uppsala den 20 december. Utanför staden tog Whitelocke plats i drottning Kristinas utsända vagn, som drogs av sex vita hästar. Han inkvarterades hos köpmannen Claes Edens trevånings stenhus vid Uppsala torg. Rummen i en övre våning hade för ändamålet inretts praktfullt. Han tog med hänsyn till dennes ålder emot rikskanslern Axel Oxenstierna i en provisoriskt inredd lokal på nedre botten.

I Uppsala träffade Whitelocke drottning Kristina första gången på julafton. Efter förhandlingar under föråret slöts den 11 april en vänskaps- och handelstraktat och Whitelocke lämnade landet i juni 1654.

BibliografiRedigera

  • Svenska kulturbilder ur 16- och 1700-talens historia – populära föredrag / efter författarens död utgifna af Lydia Wahlström. Stockholm: Norstedt. 1901. Libris 1319184 

KällorRedigera

  • Bengt Hildebrand: Främlingar ser på Sverige – Reseberättelser från 400 år, Bonniers 1952

NoterRedigera