Bullarium (latin) betecknar en samling av påvliga bullor, encyklikor och breve.

Bland större utländska samlingar märks framför allt:

  • Bullarium magnum romanum a Leone magno usque ad Benedictum XIV, 19 band, 1727–1758
  • Regesta pontificum romanorum ad annum 1198, Jaffé, 1851
  • Regesta pontificum romanorum 1198–1304, Potthast, två band, 1874–1875

Örnhjelm och Peringskiöld samlade var för sig bullor angående Sverige, och deras samlingar förvaras i handskrift i Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens arkiv. Ett tryckt bullarium för Sverige utgavs av Celse år 1782; fortsättningar utgavs av Henrik Gabriel Porthan och Johan Henrik Schröder.

Se ävenRedigera

KällorRedigera