Bruksvärde är ett ekonomiskt begrepp för det värde hos en vara som betingas av hur den uppfyller behoven för en konsument. Enskilda konsumenters värderingar och behov tas inte i beaktande vid beräkning av bruksvärdet utan det är hur konsumenter i allmänhet värderar varan som avgör dess värde. Vilket innebär att användningsvärdet för en produkt kan vara mer eller mindre än marknadsvärdet. [1] Till exempel kan nämnas att en trasig vara i allmänhet har ett lägre bruksvärde än en fullt fungerande.[2]

Bruksvärdet är skilt från bytesvärdet och affektionsvärde ska inte räknas in i bruksvärdet.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Value-in-use [1]
  2. ^ ”Bruksvärde – Hyresnämnden”. www.hyresnamnden.se. 14 oktober 2005. http://www.hyresnamnden.se/skalig-hyra/bruksvarde/. Läst 27 maj 2019.