Bromsstrålning, eller Bremsstrahlung (tyska) kallas det när elektriska laddningar accelereras eller retarderas och utsänder elektromagnetisk strålning.[1] Bromsstrålningen ger ett kontinuerligt spektrum.[2] Denna effekt använder man i röntgenrör för att producera röntgenstrålning på syntetisk väg.[2] Även synkrotronstrålning skapas med hjälp av denna effekt, exempelvis i MAX IV-laboratoriet i Lund.[2]

Bromsstrålning alstras när en elektron med hög energi avlänkas av det starka elektriska fältet nära en atomkärna.

Referenser redigera