När elektriska laddningar accelereras eller retarderas utsänds elektromagnetisk strålning. Detta kallas bromsstrålning, eller Bremsstrahlung (tyska). Denna effekt använder man i röntgenrör för att producera röntgenstrålning på syntetisk väg. Även synkrotronstrålning skapas med hjälp av denna effekt.

Bromsstrålning alstras när en elektron med hög energi avlänkas av det starka elektriska fältet nära en atomkärna.