Bromsare är en järnvägsanställd, som åker på en bromsvagn i blandat tåg eller godståg och som hade till åliggande att sköta den på vagnen befintliga handbromsen.

Bromsarhytt på preussisk passagerarvagn.

Källor Redigera