Breccia är en fragmentbergart[1] som kan vara en sedimentär[2], magmatisk eller metamorf bergart. Sedimentära breccior bildas främst i talus och rasbranter i bergig terräng och längs kuster. En annan typ av breccia är en dynamometamorf bergart bestående av större kantiga brottstycken insprängda i en massa av finkrossat material. Mellanrummen mellan fragmenten kan bestå av kalcit, kvarts och epidot.[källa behövs]

Ett exempel på breccia

Vulkanisk breccia redigera

Vulkanisk breccia är en magmatisk extrusiv bergart. Består av fragment av tidigare bildat vulkaniskt material som blivit inneslutet i lava.[2]

Vulkanrörsbreccia redigera

Vulkanrörsbreccia kan man hitta i de översta delarna av ett vulkanrör. Magma har här samlat upp fragment och stelnat innan det nått utanför vulkanen. Grundmassan mellan fragmenten har en kornstorlek som oftast är mindre än 1 millimeter medan fragmenten kan vara allt från några millimeter till flera meter stora.[2]

Förkastningsbreccia redigera

Förkastningsbreccia är en metamorf bergart som innehåller bergartsfregment som brutits sönder i förkastningsszoner, bitarna kan vara från dammstorlek till block. Dessa bitar har kittats samman senare av mineral som fällts ut, exempelvis kvarts.[2]

Källor redigera

  1. ^ http://www.ne.se/breccia - Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - sökdatum: 19sep 2013
  2. ^ [a b c d] Bonniers Naturguider - Bergarter och mineral/sid:21,62,64,82 /Förlag: Albert Bonniers Förlag AB ,2005,/ ISBN 91-0-010458-2/Originalets titel: Rocks and Minerals (Doring Kindersley Ltd)

Externa länkar redigera