Boulevardpress, ursprungligen fransk dagstidning som inte kunde abonneras, utan köptes i tidningskiosk, i bageri, hos tobakshandlare m.fl. butikstyper, eller i myntautomat uppställd på gatan.

Sådan tidning ansågs och anses fortfarande såsom mindre seriös än andra typer av dagstidning och - eftersom hela upplagan säljs som lösnummer - mer benägen att hemfalla åt sensationsjournalistik. I Sverige är boulevardpressen numera synonym med kvällspress.