BA02 var den andra missionen av de svenska Bosnienbataljonerna som Sverige bidrog med till de fredsbevarande styrkorna i Bosnien och Hercegovina från mars 1994 till oktober samma år.[1] BA02 var den mission där Operation Böllebank genomfördes och danska stridsvagnar samt svenska pansarskyttevagnar genom att besvara serbiska förbands eldgivning dödade 179 bosnienserber.[källa behövs] Utöver detta genomförde 9. pansarskyttekompaniet strider vid Igmanberget Sarajevo samt 8. pansarskyttekompaniet strider i Olovo samt Dastantsko. Striderna i Dastansko inträffade under sommaren 1994 då en av de pakistanska bataljonerna skulle ta över BA 02:s södra område och bosniska förband, förstärkta med reserver från Visoko, då anföll delar av terrängen i det kroatiska Dastansko för att senare besegra och nedkämpa serbiska förband i Brgule. Vid striderna i Danstansko understöddes 8. pansarskyttekompaniet i stridernas senare delar av danska stridsvagnar, danskt TACP samt amerikanskt flyg (Lockheed AC-130) som låg i beredskap för att ge eldunderstöd.

Allmänt redigera

Förbandets bataljonsstab, stab- och trosskompani samt stab- och ingenjörskompani grupperade på Camp Oden utanför Tuzla medan pansarskyttekompanierna grupperade i kompanicamper i området.

 • 7. Pansarskyttekompaniet grupperade på Tuzla Airbase och omgrupperade när BA 03:s kompani tagit över i september till att gruppera i Srebrenik (Babunovici). Kompaniet utgjordes av delar av skyttekompaniet stationerat i Kumanovo, Makedonien som drogs hem i april och sändes till Bosnien i maj. 7. kompaniet var till skillnad mot de andra 3 pansarskyttekompanierana enbart utrustade med Sisu-vagnar.
 • 8. Pansarskyttekompaniet grupperade inledningsvis i Vareš för att senare gruppera i Spionica.
 • 9. Pansarskyttekompaniet grupperade inledningsvis på Igmanberget i Sarajevo för att senare gruppera i Camp Thule i Srebrenik.
 • 10. Pansarskyttekompaniet grupperade inledningsvis på Camp Sleipner strax utanför flygplatsen för att i slutet av missionen gruppera inne på flygplatsen.

Förbandsdelar redigera

 • Bataljonschef: Öv Christer Svensson
 • Stf bataljonschef: Övlt Lars R Möller (Danmark)
 • Stabschef: Övlt Eliasson
 • 7. Pansarskyttekompaniet: Chef Mj Mikael Boox; Stf chef Kn Lars Jonsson.
 • 8. Pansarskyttekompaniet: Chef Mj Daniel Ekberg; Ställföreträdande chef Kn Tor Bengtsson
  • C 1. Pansarskytteplutonen (pskplut):
  • C 2. Pskplut: Kn Molin
  • C 3. Pskplut:
  • C 4 Pskplut: Kn Byren
  • Kvartermästare Lt Fogderud
 • 9.Pansarskyttekomp: Chef Mj Per Memgård; Stf C: Kn Mats Drugge
  • C 1. Pskplut: Ro/FA Kn Johan Hansson; Stf C Ro/Lt Joakim Breman
  • C 2. Pskplut: Lt Stefan Fredriksson; Stf C Ro/Lt Landebrink
  • C 3. Pskplut: Lt Christer Flor; Stf C Ro/Lt Eric Lindahl
  • C 4. Pskplut: (Ptgb): Kn G. Falk, Stf C Ro/Lt J. Erlandsson
  • Kvm: Lt Kainz; Stf KVM: Vo/Serg Palmqvist
 • 10. Pansarskyttekomp: Chef: Mj K. Nilsson, Stf C: Kn T. Seven
  • C 1.Pskplut: Lt Urwing
  • C 2.Pskplut: Lt Ottersten
  • C 3.Pskplut: Lt Thunberg, Stf C: Lt Hansson
  • C 4.Pskplut: Kn Mattsson, Stf C: Fk Kåregren
  • Kvm: Lt Barta
 • Stab- och trosskompaniet: Chef Mj P. Swärd
 • Stabs/ingenjörskompaniet: Chef Mj Leif Ölmeborg

Källor redigera

Noter redigera

 1. ^ BA02: Bataljonen som visade vägen. Stockholm :Edmund's förl. och ordensatelje. 1997. Libris 7770907. ISBN 91-88350-03-7 

Tryckta källor redigera