Boserup är ett danskt efternamn, som burits av bland andra: