Bollstafjärden är en vik av Ångermanälven. Vid fjärden är orterna Bollstabruk och Väja-Dynäs belägna.

Vintertid håller isbrytare fjärden öppen för trafik till SCA:s sågverk i Bollstabruk och pappersbruket Mondi Packaging Dynäs AB i Dynäs.

Malmbergskajen tillhör Väja , medan den så kallade Väjafabriken trots namnet ligger i Dynäs.

Ytterlännäs nya kyrka är synlig i profil norr om fjärden.