Bolagshagen är fem trevåningshus i sten med tillsammans drygt 130 lägenheter belägna i samhället Kärrgruvan i Norbergs kommun. Lägenheterna byggdes i slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet för att skapa bostäder till ett växande antal arbetare i bergslagskommunens gruvor och hyttor, och dessas familjer. Som mest bodde där närmare 500 personer, många inflyttade från Norrland och Finland. Det något udda namnet Bolagshagen kommer från att området ursprungligen var en hage som sedan gruvbolaget köpte upp för att bygga bostäder.

Från början bestod Bolagshagen av tre bostadsrättsföreningar. År 1980 gick dessa i konkurs och lägenheterna blev hyreslägenheter.

När gruvnäringen liksom järn- och stålindustrin drabbades av kraftiga nedgångar minskade antalet invånare i Bolagshagen snabbt.

Idag är ett av husen lagt i malpåse och antalet uthyrda lägenheter är idag 95 %. Antalet ägare till hyreslägenheterna har varit många. De nuvarande ägarna, Kärrgruvans Förvaltning AB, började upprusta fastigheterna och området i början av 2011. Flertalet av lägenheterna hyrs idag av Migrationsverket. Många av de som bodde där innan har flyttat ut och lämnat mer plats till Migrationsverket.