Bok med ena pärmen ej fastsatt vid boksidorna. Bokryggen är den rundade delen.
Bokryggar med ryggtitel

Bokrygg benämns den yttre del på en bok som skyddar boksidornas limning eller bindning. Bokryggen kan ses som den del som förbinder bokens två ytterpärmar. På bokryggen skrivs i regel ryggtiteln.