Bohusläns Gille

ideell förening

Bohusläns Gille i Stockholm är en ideell förening av i Stockholm och dess omnejd bosatta personer, vars syfte är att främja medlemmarnas samhörighet med Bohuslän. Gillet bildades den 7 mars 1907 av 25 personer (bland andra riksdagsmannen Oscar Evers, blivande ecklesiastikministern Alexis Hammarström samt redaktören Hans Leander) på Hotell Rydberg.

Medlemskap kan beviljas personer härstammande från Bohuslän. Även andra personer med omvittnat intresse för Bohuslän kan bli medlemmar.

Bland tidigare ordföranden märks Henning von Krusenstierna, Bengt Hamdahl och Dick Börjesson. Nuvarande ordförande (2020) är Hakon Långström.

Extern länkRedigera

Bohusläns Gilles webbsajt