Bog är styckningsdetaljnötdjur och på lamm som motsvarar den övre delen av djurets framben och en del av bröstkorgen.