Öppna huvudmenyn

Bodil Pauline Dybdal, född 20 november 1901 i Köpenhamn, död 4 juni 1992, var en dansk domare (da: højesteretsdommer). Hon var den första kvinnan i Danmark som innehade ämbetet som domare i Højesteret, Danmarks motsvarighet till Högsta Domstolen i Sverige. Hon var även bland de första kvinnorna i Danmark som blev medlemmar i Dannebrogsorden efter att detta blev möjligt 1951. Hon tilldelades titeln Riddare av Dannebrogsorden 1951 och blev efterhand Riddare av 1:a graden (1954), Kommendör (1958) samt Kommendör av 1:a graden (1967).[1] Hon mottog Dannebrogsordens Storkors 1971.[1]

Bodil Dybdal kom från en ämbetsmannafamilj. Fadern, Theodor Dybdal, var etatsråd, polisdirektör samt borgmästare för Köpenhamns kommun 1898-1917.[1] Hon var även systerdotter till landshövdingen (da: stiftamtmand) Anders Dybdal.[1] Hon avlade studentexamen från N. Zahles Skole 1920 och tog en juridisk ämbetsexamen (cand. jur.) 1926. Kort därefter blev hon anställd som sekreterare i Københavns Overpræsidium (numera Statsforvaltningen Hovedstaden) och var även under en tid (1930-1932) fullmäktig advokat (da: sagførerfuldmægtig).[2] Därefter blev hon anställd av Justitieministeriet, en på den tiden mansdominerad arbetsplats, och blev landets första kvinnliga ministersekreterare då hon arbetade för justitieminister Karl Kristian Steincke 1935-1937.[2] Hon var anställd på Justitieministeriet 1933-1940, från 1939 som expeditionssekreterare, och arbetade samtidigt som sekreterare för Danmarks statsadvokat 1934-1940.[1][2] Under en kort period var hon även konstituerad domare i såväl Vestre Landsret som Østre Landsret (1938-1939).[3] Hon utnämndes därefter till domare för Köpenhamns tingsrätt (da: byret) 1940 och återigen för Østre Landsret 1949. Hon tillträdde ämbetet som højesteretsdommer 1953 som den första kvinnan i Danmark. Detta ämbete innehade hon fram till sin pensionering 1970. Åren 1967-1976 arbetade hon även för den Internationella domstolen i Haag. Hon gifte sig 1970 med domaren Jens Christian Andersen Herfelt.[1]

Vid sidan om sitt arbete som domare har Bodil Dybdal även medverkat i ett flertal kommissioner, kommittéer och nämnder. Hon var ledamot av Fængselsnævnet (1945-1960), av Ankenævnet i Sager efter Forræderiloven (1946-1950), av Børnelovskommissionen (1949-1955) och av Straffelovskommissionen (1950-1954).[2] Hon var dessutom ordförande av Nævnet vedrørende Forsikringsvirksomhed (1959) och valdes in som styrelseledamot av Den Danske Dommerforening (1954-1959).[2] Dybdal innehade därutöver även ett antal styrelseuppdrag; ledamot av Dansk Forsorgsselskab (1939-1960), ordförande av kontrollorganet för Kolonien Filadelfias forsorg for epileptikere og sindslidende (1961-1966) samt inspektör av Optagelseshjemmet Engelsborg.[1]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera