Boberg är en by i Fornåsa socken i Motala kommun i Östergötland, belägen strax söder om tätorten och kyrkbyn Fornåsa längs den gamla landsvägen mellan Skänninge och Borensberg.

Boberg (Bobiærgh) omnämns första gången 22 september 1250.[1]

Boberg var Bobergs härads första tingsställe och har gett namn åt häradet. Byn är belägen på en betydande höjd som kan antas ha legat till grund för efterleden i namnet Boberg.[2] Där finns fortfarande två gårdar. Förleden Bo- kan tolkas som "boning, bostad" och eventuellt att den markanta höjden i folkfantasin "gett upphov till föreställningen, att inne i den funnits boningar för jättar eller troll.[3]

I Boberg finns en fyra meter hög runsten med inskriptionen "Ingvar satte stenen".[4]

Boberg är centralt beläget inom Bobergs härads slättbygd, dvs området söder om sjön Boren - Motala ström och Norrbysjön och med goda förbindelser till både häradets skogsbygd i norr och dess södra delar ned mot Skänninge.

Noter redigera

  1. ^ Svenskt Diplomatarium, SDHK-nr 644
  2. ^ Thorsten Andersson (1965) Svenska häradsnamn, Lund: Nomina Germanica. Arkiv för germansk namnforskning. Utgivet av Jöran Sahlgren, sidorna 196-197, 200
  3. ^ Thorsten Andersson (1965) Svenska häradsnamn, Lund: Nomina Germanica. Arkiv för germansk namnforskning. Utgivet av Jöran Sahlgren, sidorna 196-197, 217
  4. ^ ”RAÄ Fornåsa 6:1”. Arkiverad från originalet den 1 juli 2016. https://web.archive.org/web/20160701192016/http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html. Läst 18 september 2015.