Boban Marković är en serbisk trumpetare av romskt ursprung. Han har sin egen orkester, Boban Marković orkestar.

Boban Marković

Marković brukar anses vara en av de bästa trumpetarna på Balkan. Han är flerfaldig vinnare av den gyllene trumpeten vid festivalen i Guča. Marković har uppträtt flera gånger i Sverige, bland annat på Berns i Stockholm under våren 2008, och på Nefirtiti i Göteborg i början av april 2009.