Bo Eriksson med olika stavningsvarianter kan avse följande personer: