Bloody Code är en sentida term som används för att beskriva straffrättssystemet i England mellan åren 1688 och 1815. Orsaken till termen Bloody Code kommer av att antalet brott som innebar dödsstraff ökade markant under nämnda tidsperiod.

År 1688 fanns det i lagboken föreskrivet 50 lagöverträdelser som bestraffades med döden. Fram till och med 1776 hade antalet brott som pliktade med dödsstraffet fyrdubblats,[1] för att i slutet av århundradet vara 220 stycken till antalet.[2] De flesta lagar som stiftades under perioden fokuserade på skyddet av egendom, vilket har tolkats som en form av de rikas klassförtryck av de fattiga.[3]

ReferenserRedigera

Fotnoter
  1. ^ Wilf 2010, s. 139.
  2. ^ Wade 2009, s. 9.
  3. ^ Sharpe 2001, s. 116.
Källor