Blandstämmor kallas alla de stämmor i en orgel, som är fler-koriga. Detta innebär att flera pipor klingar samtidigt fast man bara trycker ned en tangent.

Blandstämmorna kan i sin tur delas in i två grupper:

  • Icke-repeterande blandstämmor
  • Repeterande blandstämmor
    • Mixtur 4 chor
    • Scharf 3-4 chor
    • Cymbel 2 chor